1. Stretnutie chovateľov králikov Hyla genetics Eurolap Francúzsko

V  Marci 2016 sme zorganizovali 1. stretnutie chovateľov králikov Hyla genetics v meste Veľký Meder. Ako hostí sme mohli privítať majiteľa Francúzskej firmy Manghebatti pána Farbrice Manghebattiho a jeho syna pána Davida Manghebattiho, ktorá vyrába Emanox dnes už veľmi obľúbený prírodný prípravok a ďalšie výnimočné prípravky všetky na báze liečivých rastlín. Hostia mali možnosť zoznámiť sa so všetkými výrobkami firmy Manghebatti ich výrobou a účinkami.
Medzi nás zavítali aj majitelia firmy vyrábajúcej aj kŕmne zmesy pre králiky,  Biokron s.r.o. pán MVDr. Jaromír Ondráček a jeho syn MVDr. Jaroslav Ondráček ml. , ktorý nás oboznámili s s výsledkami testov pri využití prírodného probiostanu v kŕmnych zmesiach vyrábaných najmä pre králiky. Chovatelia mali možnosť formou diskusie získať informácie o ktoré mali záujem.
Chcem poďakovať pani profesorke Lidmile Kauckej , ktorá nám tlmočila prednášky ako aj celú diskusiu z Francúzskeho jazyka.
Ďakujem vzácnym hosťom že nás poctili návštevou tešíme sa na ďalšie stretnutia.

súvisiace webstránky:
www.manghebati.com
www.biokron.cz
www.sgf.cz
Poďakovanie patrí aj hotelu Thermal, ktorý poskytol priestory a servis na našu prvú akciu.
www.hotelthermal.sk
www.umarcely.sk

Stretnutie chovateľov králikov Hyla genetics  Eurolap Francúzsko