Hyla NG

HYLA NG samica rodičovskej línie

(Hyla NG = Hyla nová generácia)

Hyla Ng stručný popis.

Výsledkom dlhoročnej šľachtiteľskej práce firmy Eurolap je samica Hyla Ng (nová generácia)  charakteristika samíc:
– veľká odolnosť , pri zmenách prostredia, pri zmenách zloženia krmiva  
– vysoká plodnosť nie je zriedkavosťou 14-15 živonarodených mládať.
– dobrá mliekovosť , pri kvalitnej strave bežne odchová aj vyšší počet mladých 
– kľudná povaha

Samice pohlavne dospievajú po dovršení veku 17 týždňov.