Zaujímavé čítania so zameraním na chov králikov
19. februára 2017
ERE – epizootická enteropatie králíků
13. augusta 2017

Králičí mor RHD 2 je tedy v našich končinách realitou – na konci července byl laboratorně
potvrzena varianta viru RHD2 na VFU v Brně ze vzorků králíků uhynulých ve dvou chovech
v severních Čechách. Na Slovensku se o RHD2 více hodně mluvilo již loni – dokonce byl
údajně diagnostikován RHDV 2 u slovenských králíků uhynulých bezprostředně po exportu
v NSR, letošní informace od slovenských kolegů zatím nemám.
Vše o čem jsme v souvislosti s tímto onemocněním dosud v posledních dvou letech
diskutovali, bylo spíše teorií byť popsanou praxí ze zahraničí – teď se dostáváme do naší
nejvlastnější praxe. A není tvrdší realita než bezmocně stát nad hromadou uhynulých zvířat.
Nebezpečí nekontrolovatelného šíření viru RHD 2 je mimořádně vysoké – u infikovaného
králíka se příznaky projeví za 5 až 9 dní a za tuto dobu může být králík kdekoli, navíc králík
může onemocnění překonat (uvádí se asi 20% úmrtnost), ale pak může po určitou dobu virus
vylučovat a roznášet do okolí.
Nicméně jsem optimista – i s tímto virem lze bojovat a zvítězit.
Teď je důležité poznat jeho působení v naší praxi – jak se virus bude šířit, jak bude
onemocnění probíhat u králíků různého stáří, jaké budou příznaky, nemocnost i úmrtnost, jak
budou králíci odolní po očkování našimi původními vakcínami i jak budou efektivní nové
vakcíny.
Je velmi zajímavé srovnat, jak se liší popisy nemoci v různých zemích – Francie, Španělsko
nebo NSR. Jak se to tedy projeví v našich chovech?
Variabilita příznaků onemocnění je dána i delším průběhem (3 – 5 dnů), mohou se projevit
záněty plic, výtoky z nosu nebo naopak vleklejší trávicí a metabolické potíže. Nižší úmrtnost
pak může odvést pozornost od vlastního moru
V těchto dnech již bude k dispozici specifická vakcína proti RHD2 ze Španělska Eravac.
Limitující však bude cena – přeci jen desetinásobná cena proti našim vakcínám může být
rozhodujícím faktorem pro rozhodování v podmínkách běžných chovů.
Okamžitě po získání vzorků viru byl zahájen vývoj účinné vakcíny i v domácích podnicích
(optimálně by jedna vakcína měla být účinná proti oběma typům viru moru). Některé
chovatelské zkušenosti dokonce již nyní uvádějí účinnost slovenské vakcíny v podmínkách
potvrzeného výskytu RHD2.
Co tedy teď?
1. Stále doporučuji očkování našimi původními vakcínami (např. Pestorin a Castorex),
výhodné je vakcíny střídat, mladé chovní králíci do 6 měsíců revakcinovat – většina
ztrát je dosud stále způsobeny původním virem, (navíc je možno úspěšně zvažovat
alespoň částečnou zkříženou imunitu – to si však bude vyžadovat další seriózní
ověření). Z praxe vyplývá, že starší králíci jsou odolnější – to však platilo i u
původního moru. V chovu tedy bude výhodné ponechávat starší chovné králíky
s dostatečnou imunitou po opakovaném očkování.
2. Zvážit na základě nákazové situace, nákladů a hodnoty zvířat vakcinaci dovezenými
vakcínami. Stále ale králíci musí být v imunitě proti původnímu viru, nové vakcíny
nemohou vytvářet úplnou imunitu proti původnímu viru.
3. V chovech zpřísnit opatření proti proniknutí nákazy – karanténa králíků po přesunu,
kontrola pohybu osob a materiálu, opatření proti prašnosti.
4. Při výskytu podezřelých úhynů v chovu kontaktovat Vašeho veterináře, je možné
reklamovat účinnost vakcín a napomoci tak k poznání viru RHD2 v našich
podmínkách. K vyšetření se odebírá vzorek jater uhynulého králíka.
5. Doporučuji znova přečíst vše, co bylo o RHD 2 dosud napsáno – neznalosti jsou často
až zarážející i u některých zkušených chovatelů – ti méně zkušení pak neví nic ani o
běžném moru a jeho prevenci.
6. Na prevenci je nutno počítat i s nějakými náklady – běžné očkování proti moru a
myxomatóze stojí cca 20 Kč – v porovnání i s cenou jatečného králíka je to
akceptovatelná částka. V případě nutnosti vakcinací zahraniční vakcínou je nutno
počítat s náklady několikanásobně vyššími.
V loňském roce byly v časopise Chovatel zveřejněny dva články na téma RHD2 – není od
věci je zde přiložit.
Hodně zdaru v chovech přeje dr. Martinec

Comments are closed.