Zaslanie záväznej objednávky

Vaše osobné údaje

   

  Samice Hyla NG

   

  Samci Hyla Max

   

  Samci Hyla Colored

   

  Ďalší výber králikov

   

  Požadovaný dátum odberu

  • Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom. ČOP predávajúceho aj kupujúceho je súčasťou zmluvy.
   

  Verifikácia