Kríženie králikov Hyla

Na fotke je vidieť finálna časť hybridizácie . 
GPA je prarodičovský samec otcovskej línie a GPB je prarodičovská samica  Výsledkom kríženia je samec
GPA x GPB = HylaMax (samec rodičovskej línie)

GPC je prarodičovský samec materskej línie a GPD je prarodičovská samica  Výsledkom kríženia je momentálne najvýkonnejšia samica na trhu s názvom HylaNG
GPC x GPD = HylaNG ( samica rodičovskej línie)

Výsledkom párenia HylaMax samca s HylaNG samicou je  jatočný králik, ktorý dokáže narásť do jatočnej váhy za 70-84 dní. 
Často sa označuje aj ako generácia F1 je to jatočný králik, ktorý nie je vhodný na ďalší chov.