Originálna Hyla pochádza od  firmy Eurolap  so sídlom v Gosné Francúzsko. Akýkoľvek predajca ktorý nepredáva Hylu z Eurolapu nepredáva originál.