Vyjadrenie k útokom na českom internetovom portály k predaji králikov Eurolap Hyla genetics.

Kliknutím na odkaz budete presmerovaný na webstránku
www.kralici-hyla.com  ktorá sa venuje  celej tematike.

Chcem aby táto webstránka slúžila len na propagáciu králikov Eurolap Hyla genetics.