Cenník 2019

Samice HylaNG

vekcena €
1 dňová ( len pre farmy)11,60
10 týždňová23,90
11 týždňová26,70
12 týždňová28,20
13 týždňová29,00
14 týždňová30,00
15 týždňová31,00
16 týždňová32,00
17 týždňová33,00
18 týždňová pripustená40,00

Samci HylaMax

vekcena €
1 dňový (len pre farmy)54,00
10 týždňový76,00
11 týždňový 78,00
12 týždňový 80,00
13 týždňový 82,00
14 týždňový 84,00
15 týždňový 86,00
16 týždňový 88,00
17 týždňový 90,00
vystaviť objednávku

Samci Hyla Colored (dovoz )

vekcena €
10 týždňový 82,00
11 týždňový 84,50
12 týždňový 87,00
13 týždňový 89,50
14 týždňový 92,00
15 týždňový 94,50
16 týždňový 97,00
17 týždňový 99,50
vystaviť objednávku

Na tvorbu samcov HylaColored nevlastníme prarodičov, dovážame ich z Francúzska .