Ciele

naše ciele

Jedným našim cieľom je radosť z úspešného chovu.
Ďalším cieľom je zabezpečiť dostupnosť originálnych  kvalitných chovných samcov a samíc rodičovských línií,  pre záujemcov o chov originálnych hybridných králikov Hyla genetics a králikov Hyplus.

Vytvorili sme pre králiky veľmi čisté a zdravé  prostredie.
To je predpokladom toho, že z našej králikárne odchádzajú králiky zdravé , odolné , pripravené sa adaptovať na rôzne podmienky chovu.

Od roku 2015 tvoríme chovné králiky rodičovskej línie HylaNG , HylaMax v roku 2021 sme doviezli prarodičov na tvorbu rodičovských línií: samíc Hyla Optima (genetika Hyla genetics) a samcov PS40 (genetika Hyplus). Všetky králiky, ktoré sú ponúkané na ďalší chov sú potomkovia prarodičovských línií.
Králiky zaradené do ďalšieho chovu prechádzajú viacstupňovým prísnym výberom. Králiky určené na ďalší chov sú vakcinované proti moru a myxomatóze.

Králiky určené na ďaľší chov neboli počas rastu žiadnym spôsobom liečené.
Vlastníme prarodičovské línie na tvorbu samcov HylaMax a PS40, samíc HylaNG, Hyla Optima

Samice HylaNG ako aj Samci HylaMax postupne nahradia samice HylaOptima a samec PS40 (genetika Hyplus)