Ciele

naše ciele

Jedným našim cieľom je radosť z úspešného chovu.
Ďalším cieľom je zabezpečiť dostupnosť originálnych  kvalitných chovných samcov a samíc  pre záujemcov o chov originálnych hybridných králikov Hyla genetics.

Snažili sme sa vytvoriť pre králiky veľmi čisté a zdravé  prostredie.
Je to predpokladom toho, že z našej králikárne odchádzajú králiky zdravé , odolné , pripravené adaptovať sa na rôzne podmienky chovu.

Nami ponúkané chovné králiky rodičovskej línie HylaNG a HylaMax sú narodené na Slovensku.
Králiky zaradené do ďalšieho chovu prechádzajú viacstupňovým výberom.

Vlastníme prarodičovskú líniu na tvorbu samcov HylaMax  GPA a GPB , tak isto vlastníme prarodičovskú líniu na tvorbu samíc HylaNG a to GPC a GPD 

Prarodičovskú líniu na tvorbu samcov Hylacolored nevlastníme, ale ich dovážame ročne minimálne 2x  pre chovateľov ktorý majú záujem o farebné králiky.