Než si objednáte králiky

Než si objednáte králiky , prosím Vás aby ste si prečítali tieto informácie.
Králiky kupujte len vtedy keď im viete zabezpečiť:
* dôstojné čisté chovné zariadenie vhodné na vychovanie početnejšieho vrhu 10-15 mladých.
* kvalitné krmivo
* nezávadnú pitnú vodu v neobmedzenom množstve (0,5 litrová nápájačka pre kotnú samicu je málo)
* máte aspoň základné znalosti o chove brojlerových králikov (na internete sú dostupné informácie).
*ak nemáte zamorený chov chorobami

Samice NylaNG a HylaOptima sú pohlavne dospelé po dosiahnutí veku 17 týždňov.
Samci HylaMax sú pohlavne dospelí po dosiahnutí veku 23 týždňov.
Samci PS40 sú pohlavne dospelí po dosiahnutí veku 23 týždňov.

Králiky bežne nerozvážam a ani žiadnym iným spôsobom neposielam. (Výnimkou sú plánované rozvozy.)

Doporučenie:

vek samice vek samca
11 týždňov – samec 16-17
12 týždňov – samec 17-18
13 týždňov – samec 18-19
14 týždňov – samec 19-20
15 týždňov – samec 20-21
16 týždňov – samec 21-22
17 týždňov – samec 22-23