Než si objednáte králiky

Samice NylaNG sú pohlavne dospelé po dosiahnutí veku 17 týždňov.
Samci HylaMax sú pohlavne dospelí po dosiahnutí veku 22-23 týždňov.

Králiky nerozvážam a ani žiadnym iným spôsobom neposielam.

Doporučenie:

vek samice vek samca
11 týždňov – samec 16-17
12 týždňov – samec 17-18
13 týždňov – samec 18-19
14 týždňov – samec 19-20
15 týždňov – samec 20-21
16 týždňov – samec 21-22
17 týždňov – samec 22-23