Než si objednáte králiky

Samice NylaNG a HylaOptima sú pohlavne dospelé po dosiahnutí veku 17 týždňov.
Samci HylaMax sú pohlavne dospelí po dosiahnutí veku 23 týždňov.
Samci PS40 sú pohlavne dospelí po dosiahnutí veku 23 týždňov.

Králiky bežne nerozvážam a ani žiadnym iným spôsobom neposielam. (Výnimkou sú plánované rozvozy.)

Doporučenie:

vek samice vek samca
11 týždňov – samec 16-17
12 týždňov – samec 17-18
13 týždňov – samec 18-19
14 týždňov – samec 19-20
15 týždňov – samec 20-21
16 týždňov – samec 21-22
17 týždňov – samec 22-23

Záruka:
Obmedzená záruka 1 rok sa vzťahuje u samcov iba na plodnosť pri samiciach na počet mladých min 8-9 a mliekovosť.
Musíte zabezpečiť vhodné krmivo pre chovné zvieratá.
Krmivá s liekmi niesú vhodné
Krmivá určené pre jatočné králiky nies vhodné pre kojace samice
Ak však máte úhyn alebo ťažkosti kontaktujte ma , snažím sa vždy nájsť vhodné riešenie.
Na reklamáciu je pripravený formulár neposielajte mi prosím fotky cez telefón ani cez sociálne siete.

Samice: záruku neposkytujem :
-na neskoro pripustené samice ( najlepšie pripúšťať po dosiahnutí veku 17-19 týždňov) minimálna váha samice musí mať váhu aspoň 3,60 kg, čím dlhšie odkladáte pripustenie po dosiahnutí pohlavnej zrelosti, tým väčšie riziko že samica zatlstne )
-pri ad libitnom krmení
-pri nevhodnom zložení krmiva
-pri používaní krmivá s liekmi
– pri kŕmení samíc krmivami určenými pre jatočné králiky.
-záruka platí len pri pripúšťaní u nás zakúpeným samcom HylaMax alebo Samcami Hyplus.

Samci: Sú pohlavne zrelý po dosiahnutí veku 23 týždňov. Samcov neprekrmujte občas im doprajte vitamíny.

Králiky vakcinujte proti moru a myxomatóze min 2x za rok.

Pri reklamácií králika ktorý je dlhšie u chovateľa ako 6 mesiacov primpojte potvrdenie o vakcinácií.

Záruka je neprenosná na tretiu osobu, platí len pre chovateľa ktorý je uvedený na potvrdení o pôvode.