Firma Eurolap

Genetické centrum Eurolap so 40 ročnou históriou je európskym lídrom v oblasti genetiky králikov.
Produkty firmy Eurolap ako napr. HylaNG, HylaMax , HylaColored , sú známe v Európe, Ázií , Amerika , Afrike a Oceánií.

Eurolap od 2008 ho roku nepoužíva pri produkcií králikov medikované krmivá.

Králik Hyla bol vyšlachtený a je neustále šlachtený spoločnosťou Eurolap. 

Genetika
Genetika firmy Eurolap Hyla genetics  je uznávaná hlavnými producentami  králikov.
Eurolap produkuje chovných králikov, ktorí spĺňajú technické a ekonomické ciele jednotlivých väzieb v produkčnom reťazci králikov.
Od kvality narodeného králika až po produktivitu hmotnosti jatočného tela , všetky kritériá sú merané a triedené podľa výberovej schémy.
Podporovaný radami INRA, je Eurolap v neustálom technologickom pokroku s najmodernejšími technikami genetického výberu.

Zdravie
Chovné budovy firmy Eurolap sú vyrobené z moderných materiálov. Obsluha dodržuje princíp maximálnej zdravotnej bezpečnosti. Každá budova je vybavená vlastnými sprchami a priestormi na prezliekanie pracovníkov.
Všetky vybrané materiály, ktoré sú súčasťou stavieb sú umývateľné a dajú sa dezinfikovať. Aby sa zabránilo znečisteniu vzduchu, zvieratá určené na genetický  výber sú chované v budove s vysokým tlakom a filtráciou vzduchu.

      
Export
Králik Hyla je uznávaný po celom svete pre svoje kritériá genetiky, zdravia a otužilosti. Je zastúpený vo viac ako tridsiatich krajinách.
Vývoj predaja je riadený z výberového centra v Gosné, chovnými farmami a takisto miestnymi stanicami na odber. EUROLAP agentmi v Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Holandsku, Grécku, vo východnej Európe, severnej Afrike, Ázii … zabezpečujú predaj EUROLAP výrobkov priamo v týchto krajinách.

                 
Biomedicínsky výskum
Vďaka vynikajúcemu zdravotnému stavu králikov, EUROLAP poskytuje králiky s riadeným zdravotným stavom aj pre lekárske alebo farmaceutické výskumy. Pravidelné prehliadky, zdravie a riadenie logistiky dávajú záruku na kvalitu dodaných zvierat. Farebná línia, Novozélandský albín a Kalifornské králiky sú dodávané do mnohých laboratórií dodnes.