Náš rozmnožovací chov

Výsledkom chovu sú jatočné králiky vo veku 70-86 dní

Produkujeme kvalitné mladé králičie mäso nasledovným spôsobom

samice:
– HylaOptima

samci:
– Hylamax
– Colored

– PS40

spôsob ustajnenia
krytá králikáreň , králiky v klietkach na rošte

spôsob chovu:
-polointenzívny

reprodukcia :
insemináciou

odstav mláďat:
35. deň života ( priemerná váha králikov 920-1265 g podľa množstva králikov v hniezde)

použité krmivo:
– krmivo granulované bez liekov
(kvalitné krmivá s obsahom probiotík nám dodáva firma Biokron Blučina)
– seno lúčne granulované pre kojace samice

napájanie:
niplové napájačky
čerstvá voda

57866cdfb02ea

Preventívne opatrenia:
– odstránenie trusu zo zberníkov – denne
– po odstave králikov tlakové umývanie klietok  následná dezinfekcia postrekom s Virkon S ako tretia fáza čistenia je dezinfekcia plameňom.
– podľa potreby dezinfekcia postrekom Virkon S (v prípade daždivého počasia aj týždenne 2x ) minimálne 1 x za týždeň.
– dávkovanie granulovaného krmiva osobitne
– seno lúčné granulované
– seno lúčne sušené pre kojace samice
– dobré vetranie bez prievanu

Vakcinácie:
len chovné samice a samci MOR a MYXOMATÓZA
jatočné králiky nevakcinujeme
(vakcináciu a preventívne prehliadky zabezpečuje MVDr. Rita Horinová)