Kríženie hybridných králikov

Na fotke je vidieť finálna časť hybridizácie .

GPA je prarodičovský samec otcovskej línie a GPB je prarodičovská samica  Výsledkom kríženia je samec
GPA x GPB = HylaMax (samec rodičovskej línie) genetika Hyla genetics
GPA x GPB = PS40 (samec rodičovskej línie) genetika Hyplus
————————————————————–
GPC je prarodičovský samec materskej línie a GPD je prarodičovská samica  Výsledkom kríženia je momentálne najvýkonnejšia samica na trhu s názvom HylaNG
GPC x GPD = HylaNG ( samica rodičovskej línie)
GPC x GPD = HylaOptima ( samica rodičovskej línie)
Výsledkom párenia rodičovských línií je  jatočný králik, ktorý dokáže narásť do jatočnej váhy za 70-84 dní. 
Je to generácia F1 je to jatočný králik, ktorý nie je vhodný na ďalší chov.