Zmluvné partnerstvo

Králiky predávame  na základe zmluvy. Zlmuvní partneri majú právo nakupovať králiky rodičovských línií vždy za zvýhodnené  ceny.
Zmluvné partnerstvo Vám umožní nakupovať kvalitné , zaručene originálne králiky  spoločnosti Hypharm,  ktoré prešli viacstupňovou selekciou.

Všetky králiky sú riadne označené ušným tetovaním , chovateľ k zmluve obdrží potvrdenie o pôvode a veterinárne potvrdenie o klinickej prehliadke králikov.
Králiky sú vakcinované proti Moru aj Myxomatóze od veku 10 týždňov.

Ponúkame zmluvným partnerom aj možnosť čipovania králikov podľa platných ISO noriem.

Vlastníme prarodičovské línie GPC a GPD na tvorbu samíc HylaNG a prarodičovské línie GPA a GPB na tvorbu samcov HylaMax
Králiky narodené na Slovensku majú výhodu oproti dovozovým pri ich adaptácií na nové prostredie.

Samci HylaColored sú dovážaní z Francúzska minimálne 1x ročne. Dovážame ich väčšinou ako jednodenné alebo ako 14 týždňové.

Ďalšou výhodou pre zmluvných partnerov je aj podpora a reklama pri predaji jatočných králikov (je potrebné spĺňať požiadavky na chovné prostredie).

Jediným zmluvným obmedzením  je, že výsledný produkt chovných králikov  jatočné králiky , nebudú chovatelia predávať chovateľom na ďalší chov.  Budú ich ponúkať výhradne ako jatočné králiky. 

Každý chovateľ sa môže stať zmluvným partnerom bez obmedzenia počtu zakúpených králikov.

Pridajte sa do tábora úspešných chovateľov originálnych králikov Hyla genetics, produkujte králičie mäso efektívne lacno a bez použitia liekov.

Zmluvu je možné uzatvoriť len na vlastné meno.

Prosím  chovateľov , ktorí predávajú jatočné králiky ako chovné nech nás nekontaktujú.
Falšovateľov hybridných králikov nepodporujeme.