Zmluvné partnerstvo

Králiky predávame na základe zmluvy. Zlmuvní partneri majú právo nakupovať králiky vždy za zvýhodnené ceny.

Zmluvné partnerstvo Vám umožní nakupovať kvalitné , zaručene originálne králiky rodičovských línií, ktrorých rodičia prarodičovské línie pochádzajú z firmy Hypharm Francúzsko, ( prarodičia na tvorbu HylaNG a HylaMax pochádzajú z fImy Europlap, ktorá v 2017 tom roku vytvorila fúziu s firmou Hypharm)

Králiky vybrané na ďaľší chov prešli viacstupňovou selekciou.

Všetky králiky sú riadne označené ušným tetovaním , chovateľ k zmluve obdrží potvrdenie o pôvode a potvrdenie veterinára o vakcinácií a klinickej prehliadke králikov.
Králiky sú vakcinované proti Moru aj Myxomatóze vo veku 10 týždňov.

Ponúkame zmluvným partnerom aj možnosť čipovania králikov podľa platných ISO noriem.

Vlastníme nasledovné prarodičovské línie
GPC a GPD na tvorbu samíc HylaNG (Hyla genetics)
GPC a GPD na tvorbu samíc HylaOptima(Hyla genetics)
GPA a GPB na tvorbu samcov HylaMax (Hyla genetics)
GPA a GPB na tvorbu samcov PS40 (genetika Hypharm)

Králiky narodené na Slovensku majú výhodu pri ich adaptácií na nové prostredie.

Ďalšou výhodou pre zmluvných partnerov je aj podpora a reklama pri predaji jatočných králikov (je potrebné spĺňať požiadavky na chovné prostredie).

Jediným zmluvným obmedzením  je, že výsledný produkt chovných králikov HylaNG , Hyla Optima x HylaMax alebo PS40, a to jatočné králiky , nebudete predávať chovateľom na ďalší chov.  Budete ich ponúkať výhradne ako jatočné králiky. 

Každý chovateľ sa môže stať zmluvným partnerom bez obmedzenia počtu zakúpených králikov.

Pridajte sa do tábora úspešných chovateľov originálnych králikov Hyla genetics, produkujte králičie mäso efektívne lacno a bez použitia liekov.

Zmluvu je možné uzatvoriť len na vlastné meno.

Prosím  chovateľov , ktorí predávajú jatočné králiky ako chovné nech nás nekontaktujú.  Falšovateľov hybridných králikov nepodporujeme.