Prarodičovská samica GPD

Prarodičovské samice GPD

Predpokladom tvorby kvalitných rodičovských samíc HylaNG prarodičovská samica GPD ktorá v kombinácií s prarodičovským samcom GPC produkuje kvalitné vrhy . Samice rodia v priemere 10-13 potomkov , niesú zdriedkavé vrhy s počtom mládať 17. V mojom chove vrhla samica GPD 19 živých králikov. Vďaka vysokej mliekovosti samíc prarodičovskej línie niesú ojedinelé početnejšie odstavy. Na obrázku samica GPD porodila 17 mláďat z ktorých úspešne vychovala 15 kusov.

Pridaj komentár